Кариерно консултиране


Вашето кариерно развитие е процес, протичащ през целия ви живот, който независимо дали го знаете или не, всъщност е започнал, когато сте родени! Има редица фактори, които влияят на кариерното ви развитие, включително вашите интереси, способности, личностни качества, ценностна система, опит и обстоятелства извън вашия контрол.

Кариерното консултиране е процес, който ще ви помогне да опознаете и разберете себе си и света на труда, за да вземете адекватни кариерни, образователни и житейски решения.

Кариерното развитие е нещо повече от вземане на решение за образователна специалност и каква работа искате да получите, когато завършите. Това наистина е процес, протичащ през целия ви живот, което означава, че цял живот ще се променяте, ситуациите около вас ще се променят и ще трябва постоянно да вземате решения за вашата кариера и живот. Целта на кариерното консултиране е не само да ви помогне да вземете сегашните решения, но и да ви даде необходимите знания и умения за вземане на бъдещи кариерни и житейски решения.

Вашият кариерен съветник:

☛ Ще ви помогне да разберете кои сте и какво искате от вашето образование, кариера и живота си.

☛ Ще бъде някой, с когото да говорите за вашите мисли, идеи, чувства и притеснения относно вашия кариерен и образователен избор.

☛ Ще ви помогне да идентифицирате факторите, влияещи върху кариерното ви развитие, както и да оцените вашите интереси, способности и качества.

☛ Ще ви помогне да намерите нужните ресурси и източници на информация за кариерното ви развитие.

☛ Ще ви помогне да определите следващите стъпки и да разработите план за постигане на целите си.

Елате още днес при кариерния съветник в Joboid!