JoboidIntern


Проектът JoboidIntern е партньорска мрежа, включваща образователни институции, бизнес организации и Нексу Ми ЕООД – компания, извършваща посредническа дейност по наемане на работа и подбор на кадри.

Водещата задача на проекта е осигуряването на подходящ стаж за съответния бъдещ стажант и гарантиране на спокойна работна среда.

Мрежата от университети и други образователни организации, партньори по проекта, гарантира достигане на информацията за съответните стажантски програми до техните възпитаници, както и среда за провеждането на информационни кариерни събития. Бизнес организациите, включени в проекта, осигуряват подходящите стажантски програми и възможност за кариерно развитие на стажантите.

Продължителността на стажа, възнаграждението, работното време и други характеристики на стажантската програма се определят от съответната фирма.

В допълнение към целият процес по подбор, информиране и консултиране на търсещите стаж хора, Нексу Ми ЕООД би могло да осигури жилище на стажантите при желание от тяхна страна за периода на стажа. Дружеството ще провежда стриктен подбор и контрол на стажантите с цел гарантиране на сериозно отношение към фирмата, провеждаща съответната стажантска програма.

Възможност за провеждане на стаж получава всеки, независимо дали е завършил профилирана гимназия, дали е настоящ студент или дипломирал се висшист. Програмата предоставя избор между стажове в различни професионални области и населени места.

Гаранция за успеха на проекта са усилията на специалисти в областите на висшето образование и обучение, развитието на човешките ресурси и професионалната подготовка на стажантите.

Кандидатствайте за стаж по проекта JoboidIntern като попълните следната форма:

* Задължително

Моля, посочете Вашето предпочитание: